Day: August 14, 2021

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว

August 14, 2021

หากว่าเราได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทที่ผ่านมานี้ เราก็จะพบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการจัดตั้งธุรกิจหรือว่าก่อตั้งบริษัทนั้น มีกฎหมายได้กำหนดให้ว่าต้องมีคนที่เป็นหุ้นส่วนราวๆ 2 คนขึ้นไป และหากว่าเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีคนไม่น้อยกว่าสามคนอีกด้วย ซึ่งทางการทำจริงอาจจะไม่สะดวกเท่าไรนัก เพราะว่ามีคนที่ก่อตั้งไม่น้อยกว่าสามคน อาจจะทะเลาะกันได้ ดังนั้นเลยมีการอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่อยากจะก่อตั้งคนเดียวก็ทำได้เช่นกัน เหตุผลที่อยากจะก่อตั้งจดทะเบียนบริษัทคนเดียว หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรบางคนจึงอยากจะก่อตั้งบริษัทคนเดียว ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเพราะไม่สามารถลงทุนหรือร่วมงานกับคนอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ หรือบางคนหาคนร่วมทุนไม่ได้ และบางคนก็ไม่อยากทะเลาะกับผู้ถือหุ้นแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การรวมตัวกันในการลงทุนระหว่างประเทศถือเป็นทางเลือกที่ง่ายดายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ทำไมมีการอนุญาตให้ก่อตั้งบริษัทคนเดียว ที่ผ่านมามีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทำให้เกิดตลาดแรงงานเดียวกัน มีการส่งสินค้าเข้าออกแบบเสรี อันจะทำให้ธุรกิจต่างๆ มีการขยายตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ คนที่กำกับและดูแลความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทหรือว่านิติบุคคลได้คิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะทำกฎหมายการจัดตั้งบริษัทให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม  และที่สำคัญยังก่อให้เกิดประโยชน์ของภาคเอกชน และมีการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ จำนวนธุรกิจในไทย หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยภาครัฐจัดให้ และมีการกำหนดว่าบริษัทเหล่านั้นมีนิติบุคคลหรือไม่ อย่างไร บ่อยครั้งที่มีการจัดตั้งโดยบุคคลแค่หนึ่งคน แต่ว่าเจ้าของจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น และไม่เคยโดนจำคก หรือว่าถูกปรับ  บางคนก็ไม่ต้องลงทุนแทนคนต่างด้าวอีกด้วย ประโยชน์ของการก่อตั้งธุรกิจแค่หนึ่งคน สำหรับประโยชน์ของการจัดตั้งบริษัทหนึ่งคนคือการส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเปิดบริษัทได้ง่ายดายกว่าเดิม เข้าถึงเงินได้ง่ายดาย ลดปัญหาทะเลาะกันระหว่างผู้ถือหุ้น และยังทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น เหมาะสมและตอบโจทย์สำหรับหลายๆ คน และทำให้เกิดการตัดสินใจในธุรกิจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ หรือว่าจดทะเบียนบริษัทแค่คนเดียว หลายๆ คนก็คงจะเห็นด้วยใช่หรือไม่ว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญ เหมาะสม และจำเป็นอย่างที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อน […]

Read More