Day: July 27, 2022

รถยนต์

ข้อดีของการซื้อรถยนต์มือสอง

July 27, 2022

หากว่ากันด้วยเรื่องของยานพาหนะอย่าง “รถยนต์” ทุกๆ คนน่าจะนึกถึงรถในฝันที่อยากได้ รถที่นั่งสบายและรถที่จะพาคุณเดินไปยังสถานที่ต่างๆ กันอย่างแน่นอนใช่มั้ยหล่ะครับ และสิ่งที่จะต้องฉุดคิดตามมานั้นก็คือ…เรื่องของราคารถยนต์นั้นเองครับ บทความนี้อยากจะขอพาทุกๆ ท่านไปพบเรื่องราวเกี่ยวกับ “รถยนต์มือสอง” และไปดู “”ข้อดีของการซื้อรถยนต์มือสอง” กันครับ รถยนต์มือสองเป็นอย่างไร? รถยนต์มือสอง คือ รถที่ผ่านการเป็นเจ้าของมาแล้วมากว่า 1 ครั้ง รถมือสองมีจำหน่ายทั่วไปตาม เต๊นท์รถมือสอง บริษัทรถเช่า แฟรนไซด์ของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ผู้ขายมักจะมีการรับประกันให้เพิ่มเติมในบางส่วน รวมไปถึงบริการซ่อมบำรุงและอะไหล่ สำหรับการขายรถโดยเจ้าของรถเอง เรียกว่า รถบ้าน ซึ่งต่อมาผู้ขายเต๊นท์รถมักจะใช้คำว่า รถบ้าน แทนรถที่ผ่านการใช้งานเพียงเจ้าของเดียว เลือกรถมือสองอย่างไรดี ●ตรวจสอบอายุการใช้งานของรถยนต์มือสองที่เราสนใจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หากไมล์สะสมของรถที่ใช้มีค่าสูง สิ่งนี้จะส่งผลต่อมูลค่าของรถ คุณควรเลือกรถที่มีระยะทางต่ำถึงปานกลางซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในคุณภาพได้ง่ายขึ้น รถยนต์ที่ใช้ไมล์ต่ำถึงปานกลางมักให้คุณภาพใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณจะพบในรถคันใหม่ ●ตรวจสอบประวัติรถยนต์มือสองที่เราสนใจ ควรตรวจสอบประวัติของรถก่อนตัดสินใจเลือกรถมือสอง โดยปกติแล้วรถยนต์มือสองที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดอาจมีประวัติของมันเองซ่อนอยู่ สืบประวัติล่วงหน้าว่ารถที่คุณต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใหญ่ ๆ, การยกเครื่องครั้งใหญ่มานั้นเอง และสุดท้ายจะส่งผลต่ออายุและคุณภาพการใช้งานครับ ●ควรตรวจสอบภายนอกและภายในของรถ คุณควรตรวจสอบรอยบุบ, การกระแทก หรือ ข้อบกพร่องทั้งภายนอก และ ภายในของรถที่คุณวางแผนจะซื้อ เพราะหากรถมีปัญหาเหล่านี้ การแก้ไขอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและมีค่าใช้จ่ายสูง สิ่งที่คุณทำได้คือพยายามต่อรองเพื่อขอส่วนลด […]

Read More